Pîr Hevok

Pîr Hevok Mobile Application

Category : News And Magazines
Yayınlanma Tarihi: 3/13/2021


Description

Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan çeşitli kültür ve düşünceye sahip kimisi lisans düzeyinde eğitim alırken kimisi bir alanda mesleksel bilgi ve beceri kazanmış insanlar olarak bilim, kültür, sanat ve edebiyat alanında yazmak ve bunları KARANFİLKÖYÜ DERGİSİ’nde yayınlamak üzere bir araya geldik. 21.yüzyılın ikinci çeyreğine yaklaşırken ekonomik kaygının hayatın her alanını istila ettiği ve irili ufaklı tüm alanların birer ticarethaneye dönüştüğü görülüyor. Ekonomik kaygı nedeniyle her alanı ticari amaçla kullanılan böylesi bir dünyada eski insanların bir ayıp olarak telakki ettikleri reklam yapmak ise daha somut bir forma erişerek başta bilinçaltına saldırıda bulunmaya ve çok fazla görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede yaşamda yazının insan için rolü azalırken görselliğin öneminin artması kişilerin sadece kendilerine gösterilenle yetinmesine ayrıca görsel dünyasının ve dolayısıyla reklam üretenlerin toplumun algısını yönetmeye yönelik çalışmasına neden oluyor. Bu durum çağın ürettiği bilim ve teknolojiyi kullanıp bu doğrultuda bilim ve teknoloji üretebilecek insanların yetişmesine ket vurduğu için kitleler bilgi içinde cahillik ve varlık içinde darlık çekiyor. Bunlar görsel yaşamın etkin olmadığı zamanlarda belli bir kültür ve değerlerle yetişmiş insanlar üzerinde bu tür ağır sonuçlar yaratırken gelecek kuşakların nasıl yetişeceği ve nasıl sağlam bir karakter edineceği bizleri tedirgin etmektedir. İnsan türünün yeryüzündeki varlığı konusunda bizden bayrağı alacak olanların, duyguların dahi ticari amaçla kullanıldığı ve hiç de kaba kuvvete başvurmadan insanın ensesine vurularak ağzından lokmasının alınmak istendiği ortamda yetişerek ne kadar daha yeryüzünde kalabileceği gibi acımasız bir soruya muhatap olduğumuzu düşünüyoruz. KARANFİLKÖYÜ DERGİSİ yazarları olarak bilimi, kültür, sanat ve edebiyatı size beş kuruş harcayarak ulaştırmakla insan yaşamında hem kabul edilebilir bir yer edinmek hem de yazı dünyasını olduğundan daha etkin kılmak istiyoruz. Bu amaçla ekonomik kaygı duymaksızın sizinle beraber suya gidip su ile dönmeye çalışıyoruz. Sizi duygu, düşünce, inanç veya inançsızlığımızla selamlıyoruz Bizi duygu, düşünce, inanç veya inançsızlığınızla selamlayın.

Keywords

dergi, karanfilköyü, e-dergi, haberler, kitaplar