bilgi kaynağı

bilgi kaynağı Mobile Application

Category : News And Magazines
Yayınlanma Tarihi: 11/14/2016


Description

Bu uygulama Türkiye'de ve dünyada yayınlanan Aile Hekimliği alanında bilimsel çalışmaları içeren dergileri izlemek için kurulmuştur. Kanıtlar ve bilimsel yaklaşım hakkında: 1-Yapılan bilimsel çalışmanın kanıt piramidinde yeri neredeyse, o kadar kanıt değerinden bahsetmek gerekir, 2-Çalışma ile ortaya konan kanıtın kalitesi de sorgulanabilir (gücü, etki değeri vs sorgulanınca, etkili bir çalışma olmadığı sonucuna varılabilir), 3-En yüksek kanıt düzeyi olan derlemelerin (meta-analiz, sistematik derleme) birbirinden farklı sonuçlara ulaştığını da görmekteyiz 4-Bu nedenle sayfada paylaşılan “güncel” makaleler, o konu hakkında “mutlak gerçeği” göstermez 5-Bir konu hakkında “gerçekler” , eldeki kanıtların(makalelerin) derlenmesi ile nihai sonuca ulaşır, 6-Şimdiye kadar gözlemsel çalışmaların tersine, yapılan tek bir randomize kontrollü çalışma ile zıt sonuçlara ulaşıldığı da bir başka gerçek, 7-Bir bilimsel durum hakkında hükme varırken tüm bu gerçekleri göz önünde bulundurmak, ve kanıtlara göre hareket etmek daha gerçekçidir

Keywords

makale, tıp