Diyarbakır Mevlevihanesi

Diyarbakır Mevlevihanesi Mobile Application

Category : Lifestyle
Yayınlanma Tarihi: 2/20/2015


Description

Eşine İşine Aşına... Mevlevilikte iki çeşit salik vardır. Birincisi coşkun Melamet erleri, ikincisi ise zahidlerdir...

Keywords

mevlevi, mevlevilik, aşk, mevlana, semazen, sema