TEPED

TEPED Mobile Application

Category : Lifestyle
Yayınlanma Tarihi: 4/26/2019


Description

Teknoloji Profesyonelleri Derneği - TEPED, Türkiye’nin önde gelen iş dünyası yöneticileri ve teknoloji profesyonelleri tarafından oluşturulan, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren gönüllü teknoloji ve iş dünyası kuruluşudur. TEPED, bünyesinde yer alan kişi ve kuruluşlar itibariyle Türkiye’nin teknoloji ve bilişim gelişiminde ar-ge, eğitim, finans, dış ticaret, girişim, inovasyon, iletişim, katma değer, kayıtlı istihdam, medya, siber güvenlik, üretim gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir. Gerçekleştirdiği çalışmalar ile rekabetçi teknoloji üretimi, sürdürülebilir teknolojik girişimler, geliştirilen bilişim çalışmaları ve bunların katılımcı demokrasi anlayışı ile sürdürülebilir hale getirilerek kalkınma ve rekabetçi piyasa ekonomisinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına da katkı sağlamayı amaçlar. Genel Merkezi İstanbul’ da yer alan TEPED’ in, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Çin, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Kırgızistan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lüksemburg, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan olmak üzere Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Asya, Silikon Vadisi, Türk Cumhuriyetleri ve Uzak Doğu ağları bulunmaktadır. TEPED, Türkiye’nin dünyanın önde gelen teknolojik gelişim yaşayan ülkeleri seviyesine gelmesi için Ar-Ge, Bilişim, Eğitim, Finans, Girişim ve İnovasyon, İletişim, Kamu, Medya, Ticaret ve Teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütmektedir. TEPED’in Temsil Yeteneği Üyeleri 2.000’ e yakın şirketi temsil eder ve bu şirketler teknoloji sektöründe önemli bir yere sahiptir. TEPED Yapılanması TEPED tüm çalışmalarını, Yönetim Kurulu üyelerinin başkanlık görevlerini yürüttüğü 10 Çalışma Konseyi ve çalışma konseylerinin bünyesinde yer alan Çalışma Grupları vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalar Temsilciler ve TEPED Teknoloji Zirveleri’nin destek ve katkısı ile sürdürülmektedir. TEPED Temsilcisi Bulunan Ülkeler Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Çin, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, Kazakistan, Kırgızistan, Kenya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lüksemburg, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan Kurucular Protokolü Anayasamızın öngördüğü prensiplere uygun olarak bilişim ve teknoloji alanlarında çalışan meslek ve iş insanlarının bilgi, tecrübe ve faaliyetlerini değerlendirmek suretiyle, Türkiye’nin teknolojik yönden gelişmesine ve gelişmiş teknolojiler seviyesine çıkarılmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan Teknoloji Profesyonelleri Derneği (TEPED)’in devamlılığını sağlamak ve görevlerini yürütmek üzere gerekli mali yardımları, hemfikir kalınacak esaslar dahilinde, müştereken yapacağımızı taahhüt ederiz.

Keywords

TEPED, Dernek, Teknoloji