Bach Flowers

Bach Flowers Mobile Application

Category : Lifestyle
Yayınlanma Tarihi: 4/24/2023


Description

Bach Çiçekleri Terapisi 1920’li yıllardan bugüne kadar kullanılan bir terapi metodudur ve yakın dönemde birçok ünlünün tercih ettiği bir yöntem olarak yurtdışında defalarca basında da yer almıştır. En son ünlü futbolcu Messi’nin yaşadığı “Tükenmişlik Sendromu”nu iyileştiren kür olarak 2019 yılında basında çok bahsedilmiş ve çeşitli psikolojik sıkıntılardaki şifa gücü ve etkinliği ile dikkatleri çekmiştir. Başlıca iyi geldiği durumları Edward Bach 7 başlık altında toplamıştır: Korku, Güvensizlik, Öfke, Utangaçlık, Depresyon,Soyutlanmak, İlgisizlik gibi zihinsel durumlar. Tüm bu negatif duygular zihinsel düzlem dediğimiz, zihinsel boyutta yaşadığımız negatif duygulardır.

Keywords

Bach Flowers, Terapi, Meditasyon, Bach Serumları, Serum