Yeşil Yenice GSİK

Yeşil Yenice GSİK Mobile Application

Category : Sport
Yayınlanma Tarihi: 8/28/2016


Description

Yeşil Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü olarak amacımız; misyonumuz doğrultusunda vizyonumuza ulaşmak için çalışmalarda bulunmak. Bu çalışmalarımız sırasında gençlerimizin çağımızdaki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak ve faaliyetlerimizi bu ihtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmek ana hedefimiz olacaktır. Kulübümüz üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar; gençlik, spor ve izcililik. Kulübümüz bu üç alanda da faaliyet yapabilecek altyapı ve mevzuata sahiptir. Gençlik dönemi, bireyin sorumluluk alma ve toplumsallaşma dönemidir. Günümüzde bireyin toplumsallaşmasında aile ve okulun yanı sıra, gençlerin belirli amaçlar doğrultusunda bir araya geldiği dernekler/kulüpler de önemli rol oynamaktadır. Gençlik kulüplerince gerçekleştirilmesi öngörülen gençlik faaliyetleri “gençlerin boş zamanlarını ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayan eğitsel, sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmalardır.” (Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği - Madde 4). Gençlik çalışmasında yol gösterici prensip; kendi etkinliklerini organize etmelerinde, kendi kendilerini ifade etme yolunu bulmalarında gençlere yardımcı olmaktır. Gençlik çalışması; gençler için yetişkinlerce sağlanan (yetişkin-merkezli) hizmetler değil, gençler tarafından planlanan, gençler tarafından uygulanan ve gençler tarafından değerlendirmesi yapılan etkinlikler olmalıdır. Yine kulübümüzün bir diğer çalışma alanı olan spor çalışmaları ise, genç ve çocuklarımızın bedeni ihtiyaçlarını karşılayacak ve gelişimlerini sağlayacak faaliyetler çerçevesinde sürdürülecektir. Kulübümüzün çalışma yapacağı bir diğer alan ise izciliktir. Alt yapı çalışmaları tamamlanmış olan Genç Eksen İzcilik Kulübümüzde amacımız çocuklarımız için ciddi bir eğitim sistemi olan izcilik ile çocuklarımıza istenilen eğitimleri vermek.

Keywords

Yeşil Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü