TM FUTBOL

TM FUTBOL Mobile Application

Category : Sport
Yayınlanma Tarihi: 2/19/2021


Description

Bu Programmamy döretmegimiň esasy maksady Türkmen futbol janköýerleriniñ islegini kanagatlandyrmak bolup duryar. Yagny, futbol barada habarlary daşary ýurt internet çeşmelerinden däl eýsem türkmen dilinde özimiz ýetirmegi makul bildik. Şeýle hem siz "Göni ýaýlymlar" bölümimizde ýewropanyň iň gyzykly oýunlarynybtomaşa edip bilersiňiz!

Keywords

Tm.futbol