Bittabi

Bittabi Mobile Application

Category : Social Networking
Yayınlanma Tarihi: 1/12/2020


Description

Kendimizi, “Gençlerin özgürce karar alıp, hareket ettiği, eğlenerek öğrendiği, böylece kendilerini gerçekleştirebildikleri olduğu gibi görünen bir yer” olarak tanımlıyoruz. Nihai amacımız, gençlerin kendi gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri programlar oluştururken aynı zamanda da özellikle küresel kalkınma hedeflerine yönelik toplumsal gelişime de katkı sağlayabilecekleri sürdürülebilir projeler geliştirip bu projelerde aktif rol almalarına zemin hazırlamaktır.

Keywords

Bittabi, Sivil Toplum Kuruluşu, STK, Gönüllü, Proje, Eğlence, Eğitim