TASHBIRDER

TASHBIRDER Mobile Application

Category : Social Networking
Yayınlanma Tarihi: 8/8/2019


Description

TÜM AMATÖR VE SPORTİF HAVACILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ TARİHÇE Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Birliği Derneği, adından da anlaşılabileceği gibi Ülkemiz Havacılarının tek bir ses ve güç oluşturmasını amaçlayan, Devlet kurum ve Kuruluşları nezdinde Havacıları temsil etme yükümlülüğünü sağlamak için 2018 yılında yapılan Amatör Havacılık Çalıştayı’nın sonuç bildirgesine istinaden kurulmuştur. Dernek yapılanması tüzükte de belirtildiği üzere kurumsal yapı oluşturup Sivil havacılık Genel Müdürlüğünün yetki ve denetim mekanizmalarını paylaşacak, ülke havacılığının politikalarını belirleyip hayata geçirecek, hedef olarak belirlediği gelecek nesillerimizin havacılık bilgi kültür ve becerilerini geliştirecek bir birliktelik için hazırlanmıştır. ​ Ülkemizde 1900 yılların başından beri içinde olduğumuz Havacılık faaliyetlerinde Devlet kuruluşları ile Sivil hayatta faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiliklerin aralarındaki rabıtanın 2010 yılı sonrasındaki dönemde en iyi seviyede olduğu bir gerçektir. Amatör havacılık adına yapılan düzenlemelerin STK tarafından koordine edilerek bir üst seviyede temsili ve uygulanması bu derneğin asli hedeflerindendir. Havacılık eğitimini, iletişim ve teknolojik imkanları en iyi şekilde kullanarak milyonlarca kişiye kısa zamanda ulaştırılabilmesi, amatör yapım hava araçlarının sayı ve çeşit olarak çoğaltılması, hava araçları kullanıcı sayılarının kalite ve emniyetten ödün vermeksizin arttırılması ve bir yaşama tarzı olarak bilinen havacılığın düşünce ve anlayışın geliştirilmesi derneğin stratejik amacıdır.

Keywords

Amatör Havacılık, Genel Havacılık, General Aviation, Hafif Hava araçları