Başkent Platformu

Başkent Platformu Mobile Application

Category : Social Networking
Yayınlanma Tarihi: 4/24/2017


Description

“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ – Şeyh Edabali Platformumuz pek çok farklı konu ve alanda toplumsal sorunların dile getirilmesinde ve sosyal sorumluluk projelerinin uygulanmasında, izlenmesinde, değerlendirilmesinde, duyurulmasında önemli çalışmalara imza atmıştır. Misyon Evrensel değerler bakış açısında; beşeri değerleri, desteklemek, geliştirmek, sorunların çözümüne katkı sağlayabilmek amacıyla hareket eden ve bu doğrultuda çalışmalarda bulunan, sivil toplum kuruluşlarının etkinlik ve görüşlerinin kamuoyuna duyurulması, projelerinin dile getirilmesi ve uygulanmalarının tanıtımına katkı sağlanmasını hedeflemektedir. Vizyon Uluslararası platformda, iletişim kabiliyeti yüksek ve sosyal bilince sahip, sürdürülebilir, sorumlu ve evrensel değer yargılarına saygılı, bir yayın kuruluşu olmak. Hedefler Dünya barışına ve refahına katkı sağlayabilecek, çalışmalara rehberlik etmek, destek vermek, Sivil toplum kuruluşlarının toplum ve insanlık yararına çalışmalarını gündeme taşımak suretiyle, toplumsal gelişime öncülük etmek, Sivil toplum kuruluşlarının ortak hareket etmelerini sağlayarak; daha kısa sürede ve daha geniş kapsamlı projelerin uygulanmasına destek olmak, Türkiye’de ve dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının, rollerinin güçlendirilmesi ve gelişmiş toplumlarda olması gerektiği düzeyde etkin, verimli, aktif çalışmalar yapabilmesinin önünü açmak, Türkiye ve dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının etkileşimini artırmak.

Keywords

başkent platformu baskent platformu