Motti Aşireti Der

Motti Aşireti Der Mobile Application

Category : Social Networking
Yayınlanma Tarihi: 3/3/2022


Description

Paylaşın ve Beğenin Arkadaşlar Motti Aşireti Tarihi süreci Yıllardır merak ederdim motti aşiretini. Çünkü konukseverlikleri ve yiğitliklerine dair çok hikâye dinlemiş veya okumuştum. Gelin gibi nazlı giden aras suyunun akışına kaptırıp vardım yöreye. Bir selam verdim, bin selam aldım. Yıllardır merak ederdim motti aşiretini. Çünkü konukseverlikleri ve yiğitliklerine dair çok hikâye dinlemiş veya okumuştum. Gelin gibi nazlı giden aras suyunun akışına kaptırıp vardım yöreye. Bir selam verdim, bin selam aldım. Aşiret mensupları gittiğim her şehir, ilçe ve köyde namlarına yakışır biçimde karşıladılar; misafir ettiler, lokmalarını paylaştılar; köylere götürdüler ve gülümseyerek uğurladılar. Özetle, kendilerine yakışanı misliyle yaptılar. : Bu çalışmada,baştaTürkiye olmak üzere,iran,ırak,suriye Gürcistan ve Rusya da bulunan Motti aşireti mensupları yerinde ziyaret edilerek gerekli bilgi ve belge alınmıştır. Türkiye de takriben 5.000 kadar motti aşireti mensubu ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde Türkiye de yaklaşık 600.000 kadar motti nüfusu olduğu bunlardan 200.000 kişinin secere kayıtları elde edilmiştir. Bu çalışma 19 yıl sürmüş olup,yapılan tespitlerin tamamı ses kaydı, video ve tarihi yazılı belgelere dayanmaktadır. Ayrıca aşiretlerle ilgili gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışı yazılı kaynaklardan yaralanılmıştır. Şimdi motti aşireti tarihi sürecine Bakalım Motti aşireti tarihi Motti aşireti, Kürtlerin en eski aşiretlerinden birisidir. Aşiretin adını mitani ve med kelimesinden aldığı söylenmektedir. Geçmişi Zerdüşt Peygambere kadar uzanan Mottilerin tarihte "motki motti mutki" aşireti olarak anılmaktadırlar. , Yavuz Sultan Selim'in Doğu Anadolu'daki hakimiyetinden sonra doğu havzasına yerleşirler. Özellike Safevi tehlikesine karşı konuşlanan aşiretlerden birisi olarak Kars ığdır Ağrı Erzurum arasında yer değiştirirler. Günümüzde Motti aşireti'nin çoğunluğu, KARS merkezi ile ilçeleri olan KAĞIZMAN SELİM başta olmak üzere civar illerden IĞDIR VE AĞRI ERZURUM'da yaşamaktadırlar. Mottiler halen yarı göçebe olarak yaz aylarında sarıkamış Dağları'na yaylaya çıkmaktadırlar. Ehli Sünnet Vel Cemaat İtikadına tabi olan Mottiler, Hanefi fıkhına tabi olan Güney Kürtlerinin aksine, Şafii fıkhına tabidirler. Yakın döneme kadar ağalık kurumunun görülmekte olduğu aşiretin bilinen son ağası Hacı Musa Beg Ağa'dır. Genel anlamda Motti aşiretindeki ağalık kurumu toprağa dayalı ağalık geleneğinden ayrılmaktadır. Boylar federasyonu olarak değerlendirilelebilecek olan Motti aşiretinde ağaları, zenginliklerinden çok asalet ve cesaretleriyle öne çıkmışlardır. Çok yiğit ve cesur olan insanları haksızlıkları kabul etmiyen aşiret olarak çevre aşiretler tarafindan saygınlıkları vardır. Türkiye'nin en büyük aşiretlerinden biri olan ve 800 000 kadar nüfusa sahip olan Mottilerin çeşitli şehirlerde 300 küsur köyde ve mezrada oluşmuştur. Aşiretin, KARS'nın ilçelerinden olan Kağızman, selim ve sarıkamış dolaylarındaki başlıca köyleri ve Bölgeleri şunlardır Aşiretin, Bölgeleri Ağrı' kars `Iğdır`Erzurum` Muş`Bitlis Cizre il' ve ilçelerinden olan , başlıca köyleri şunlardır. {KARS.Kağızman. Selim Sarıkamış } Çengiliköyü.Gelinalanköyü.Çermeköyü. Ağadeveköyü. Şamyaköyü. kuloğluköyü. Mesçitliköyü. Karakut V. B {Ağrı.Eleşkirt.Doğubazid ve bazı köyleri } ....................... ..................... {IĞDIR} (Kafırköyü 60x70 hane) xoşxeber çimen beldesi kulukköyü. çarıkçıköyü. V. B ....................... ..................... {Erzurum.Hasankale ve bazı köyleri} ....................... ..................... {Muş Bulanık ve bazı köyleri} ....................... ..................... {Bitlis.Mutki ve bazı köyleri} ....................... ..................... Motti'ler Kurmancî lehçesini Doğu yöresinde konuşurlar Rewendi-Bayezıdi: Rewadi Kurd Devletinin egemenlik döneminde yörede hakim olmuştur. Kafkas Kurdistan’ından başlayarak güneydeki Şikak bölgesine kadar iner. Kars, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis ve Wan yöresini içine al

Keywords

Motti Aşireti, Cizira Botan