Nöroloji-IV tPA

Nöroloji-IV tPA Mobile Application

Category : Health And Fitness
Yayınlanma Tarihi: 10/5/2017


Description

Akut iskemik inmede hızlı IV tPA uygulama ile hastalara daha yüksek sağ kalım şansı ve daha kaliteli yaşam için daha az kısıtlılık sağlama ayrıca sağlık çalışanları için akut iskemik inme tedavi algoritması

Keywords

İskemik inme, Nöroloji, Tromboliz, Acil