GiTMEDYA

GiTMEDYA Mobile Application

Category : Media And Video
Yayınlanma Tarihi: 11/3/2015


Description

Uşak Üniversitesi Görsel-İşitsel Teknikler Topluluğu “Uşak Üniversitesi Öğrenci toplulukları Yönerge ” hükümleri gereğince kurulmuş olup, faaliyetlerini adı geçen yönerge hükümlerine göre yürütür.

Keywords

GitMedya, gitmedya GİTMEDYA Haber Televizyon