Nurani Tv

Nurani Tv Mobile Application

Category : Media And Video
Yayınlanma Tarihi: 2/5/2022


Description

Uygulamada uşşaki tarikatının tarihsel süreci, usul ve erkanı, öncülerinin hayatları, sohbet videoları, divan ve kasideler, tarikat büyüklerinin divanları yer almaktadır.

Keywords

uşşaki, halveti, nurullah, fatih, derviş, zikir, tarikat, devran, sufizikir