ş.el hazin salavatı

ş.el hazin salavatı Mobile Application

Category : Books
Yayınlanma Tarihi: 1/17/2017


Description

Şeyh Muhammed el- Hazı̂n (k.s.)’in yazdığı salavatın her bir beyti, makamının yüceliğini anlatır. Zamanın âlimlerinin kendisine tabi olmaları, zahiri ve batini ilimlerdeki büyüklüğünün delillerindendir. Zamanımızda sünnet-i seniyyeye bağlı olarak, tasavvuf ve ALLAH yolunda seyr u sülûk etmek isteyenler için Şeyh Muhammed el-Hazı̂n (k.s.)’in eserleri sönmeyen bir ışıktır.Bu çalışmada, ilim ve kültür tarihimizde önemli iz bırakan büyük değerlerden birisi olan Şeyh Muhammed el- Hazı̂n (k.s.) Hazretlerinin ilmı̂ mirasının günümüz insanına, çağın şartlarına uygun bir şekilde aktarılıp sunulması amaçlanmıştır.

Keywords

s.el hazin, salavat, kazimiye