STEVA

STEVA Mobile Application

Category : Business
Yayınlanma Tarihi: 10/29/2019


Description

∞ Започнете бизнес приложението ни с безплатен достъп до технологии, научни разработки, прототипи, патенти, техническа литература и материали за производство на продукти с висока добавена стойност. Обучения, актуални новини, B2B, възможности за финансиране и предложения за сътрудничество свързани с машиностроене и високи технологии.

Keywords

science, education, СТЕВА, Наука, бизнес, метали, образование, машиностроене