ULUSAM

ULUSAM Mobile Application

Category : Business
Yayınlanma Tarihi: 3/12/2019


Description

Vizyon Ortak değerler temelinde özgürlük, demokrasi, barış ve adaletin egemen olduğu Türkiye merkezli yeni bir bakış açısı ortaya koymak. Misyon Türkiye merkezli bakış açısı için; Uluslararası sistemin yeniden yapılandığı bir süreçte Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmek, Türkiye’nin yaşadığı toplumsal sorunları incelemek, Kalkınmaya katkıda bulunacak ve küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çözümler üretmek; Bu amaçlar doğrultusunda izleme, araştırma, raporlama, eğitim, yayın, lobi, medya faaliyetleri ve toplantılar vasıtasıyla karar alıcılar ve kamuoyu üzerinde etkili olmaktır. İlkeler Adalet Ahlaki değerlere saygı Bağımsızlık Barıştan yana Bilgi odaklı Demokrasi Ekip ruhuna dayalı kurumsallık Özgürlükçülük Şeffaflık

Keywords

Ulusam, Bursa, Düşünce, Strateji, Uluslararası ilişkiler, Kadına şiddet