Adıyamanosgb

Adıyamanosgb Mobile Application

Category : Business
Yayınlanma Tarihi: 11/13/2018


Description

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 10. Maddesi gereği işveren; iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmak zorundadır. ADIYAMAN OSGB; tecrübeli uzman personeli ile iş yerlerinde iş kazaları, meslek hastalıkları başta olmak üzere işletme kayıplarınızın önüne geçmek amacıyla işletmelerinizde ‘tehlike ve risk değerlendirmesi’ çalışmalarını yürüterek bu önemli konuda işletmenizin sağlık ve güvenlik şartları açısından uygun hale gelmesine katkıda bulunmaktadır 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 11. ve 12. maddeleri gereği, işverenlerin acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını,uygun ekipman ve donanıma sahip ekiplerin oluşturulmasını ve eğitilmesİyle beraber, ilgili eksik hususların giderilmesine yönelik işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibata geçilmesini ve herhangi bir acil duruma karşı tüm çalışanların işletme sınırları haricindeki güvenli bir toplanma alanına sevki ile ilgili düzenlemeler yapmasını ön görür.

Keywords

OSGB, ADIYAMAN, İŞ SAĞLIĞI, ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ