İMMİB

İMMİB Mobile Application

Category : Business
Yayınlanma Tarihi: 6/22/2015


Description

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, ülkemiz ihracatını arttırmak, ihraç ürünlerini çeşitlendirmek ve ürünlere rekabet gücü kazandırmak için 250'ye varan personel sayısı ile pek çok faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu faaliyetler özetle, · Sektörler itibariyle ihracatı kayıt ve tescil etmek ve bu kayıtları temel alarak istatistikler üretmek, · İhracat ile ilgili konularda derinlemesine analizler gerçekleştirerek analiz raporları hazırlamak, · Hedef pazarlar için pazar raporları hazırlamak ve benzeri Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak, · Türk ürünlerini dünya pazarlarına tanıtmak amacıyla ihracat operasyonlarına ilişkin tüm bölgesel işleri gerçekleştirmek ve Birliğin amaçlarının gerçekleştirilmesinde gerekli ve faydalı görülen diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak, · Dünyanın her ülkesinden satın almacıları Türkiye'ye getirmek, her iki heyet organizasyonunda Türk ihracatçısıyla satın almacıları buluşturmak amacıyla heyetler düzenlemek, · Mevcut ve potansiyel pazarlara yönelik pazar araştırmaları yapmak · Avrupa Birliği uyum sürecinde Türk Kimya Sektörü için birçok yenilik ve değişikliği takip ederek bu kapsamda REACH ile ilgili çalışmaları sürdürmek. · PR faaliyetleri, · İhracata yönelik devlet yardımları, (Turquality, Çevre Destekleri, Fuar Katılım, Ofis Mağaza) · Eğitim, seminer ve konferans düzenlenmesi, · Üye İhracatçı Firmalara danışmanlık hizmetleri, · Koordinasyon faaliyetleri

Keywords

immib, ihracat, gümrük, ithalat