RosaMedium

RosaMedium Mobile Application

Category : Business
Yayınlanma Tarihi: 1/18/2019


Description

Mikrobiyolojik besiyerlerinin amaç, kalite kontrol, içerik, ambalaj ve mikroorganizmaları hakkında bilgi sağlaması.

Keywords

Besiyeri, Petri, Tüp, Medium, Bakteri, Küf, Maya, Mikroorganizma