Ikarus sigorta

Ikarus sigorta Mobile Application

Category : Business
Yayınlanma Tarihi: 3/8/2018


Description

Sigorta türleri arasından hangisini yaptıracak olursanız olun, genel sigorta terimleri ile ilgili bilgi sahibi olmanız bilinçli bir tüketici olmanızı sağlayacaktır. TRAFİK Peki genel olarak tüm sigorta çeşitlerinde karşınıza çıkabilecek terimler neler? SİGORTALI Yaşamı, sahip olduğu varlıkları teminat altına alan kişidir. SİGORTACI Sigortalı tarafından ödenen sigorta primi karşılığında, sigortalı ya da tazminattan yararlanacak kişiye, riskin gerçekleşmesi halinde hasarı karşılamayı üstlenecek kurumdur. SAĞLIK SİGORTASI SİGORTA TEMİNATI Sigorta şirketinin sigortalıya riskin gerçekleşmesi halinde karşılamayı taahhüt ettiği güvencelerdir. SİGORTA SÜRESİ Sigorta poliçesinin yürürlükte kalacağı süredir. Bazı poliçelerde sigorta süresi sabit olmamakla birlikte maksimum ve minimum süreler vardır. Bazı poliçelerde ise sigorta sahibi ile sözleşme hazırlanırken belirlenmiş sigorta süreleri olabilmektedir. SİGORTA POLİÇESİ Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ve sigorta sahibi arasında imzalanan yasal ve yazılı belgedir. Yani bir sigortanın tarafları arasındaki bir çeşit sözleşmedir. Teminat şartları ve sigorta primi anlaşmaya vardıktan sonra, sigorta şirketi tarafından düzenlenmektedir. Her iki tarafın sorumluluklarını gösteren bu belge üzerinde; prim ödenme zamanı, ödeme şekli, sigorta konusu, riskler ve teminatın süresi gibi bilgiler bulunmaktadır. Sigorta poliçesinde bulunan diğer detayları öğrenmek için; ''Sigorta Poliçesinde Bulunması Gerekenler'' başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz. SİGORTA GENEL ŞARTLARI Sigorta genel şartları, her sigorta türü için devletin yetkili kurumlarınca hazırlanan ve sigorta şirketlerinin belirlenmiş şartların dışına çıkamayacağı koşullardır. SİGORTA ÖZEL ŞARTLARI Sigorta şirketlerinin geliştirdikleri şartlardır. Sigorta özel şartları, genel şartların aksine hükümler içermeyen ve sigorta şirketlerinin geliştirdikleri koşullardan oluşur. SİGORTA PRİMİ Sigorta şirketlerinin vermiş olduğu teminatlara karşılık, sigortalı yahut sigorta ettiren tarafından ödenen maddi tutardır. Sigorta sözleşmelerinin en önemli unsurudur. Bütün şartlar uygun olsa dahi, primin ödenmemesi halinde sigortanın yürürlüğe girmesi engellenecektir. RİSK Sigortacılık işlemlerinde sıkça kullanılan risk teriminin pek çok anlamı bulunmaktadır; belirsizlik, zarar neden olan olayların yaşanma ihtimali, sigorta konusu olan şeyler gibi. Asıl anlamı, sigorta teminatı altına alınan maddi-manevi varlıkların karşı karşıya kalabileceği tehlikelerdir. ZEYİLNAME Poliçenin yürürlükte olduğu süresince meydana gelen değişiklikleri içeren ek bir sözleşmedir. Örneğin; sağlık poliçelerine aile bireylerinden birinin dahil edilmesi gibi değişikliklerin yanı sıra sigortalının talepte bulunabileceği düzeltmeler için de gerekli olan işlemlerdir.

Keywords

SİGORTA, RİSK, TRAFİK, KASKO, SAĞLIK, DASK, ARABAM, AXA, RAY, doğa, sağlığım