MODEL HOLD

MODEL HOLD Mobile Application

Category : Business
Yayınlanma Tarihi: 7/31/2017


Description

MODEL HOLD Çözüm Merkezi'nin ana misyonu Türkiye'de uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip girişimcilerle bir araya gelip bilimin sınırları çerçevesinde iş dünyasında yaşanan problemlere somut çözümler sunmak ve örnek bir şirket politikasıyla insanlığa hizmet etmektir. Bu misyondan hareketle yaptığımız araştırmalar, faaliyetler ve hizmetlerimizle ülkemizde ve dünyada bilimsel gelişmeleri etkilemek; teknolojik, ekonomik ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak asli görevimizdir. Türkiye'de kendi sektöründe ilk ve tek “Çözüm Merkezi” olma düşüncesiyle kurulan MODEL HOLD; üstün yetenekli girişimcilerle bir platformda buluşarak iş dünyasında yaşanan sorunları bilimin verileri ışığında çözüp katkıda bulunmayı amaçlayan ve aynı zamanda onları kendi alanında sorgulamaya, araştırmaya, eleştirmeye yönlendirerek yaratıcılığa özendirmekte ve mesleki alanda en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmektedir. Şirket politikası olarak bu yönümüzle Türkiye'de ilk ve tek olma özelliğini taşımaktayız. Mikro ve makro düzeyindeki kurum/kuruluşların ülke ekonomisine katkısının artırılması ve varlığını devam ettirilmesi için; öncelikle önlerindeki olası her türlü engeli önceden tespit edip sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin katılım ve katkılarını artırmak, iş dünyasının yaşam standardının iyileştirilmesi için sürdürülebilir bir iş modelini geliştirmek, kaynakların etkin kullanılmasını ve insan kaynaklarının verimli bir biçimde değerlendirilmesini sağlamakla mümkündür. MODEL HOLD Çözüm Merkezi olarak sürdürülebilir ve gelişime dayalı kalkınma anlayışımızla ve sunduğumuz köklü çözümlerle çok sayıda kuruluşun yatırımına öncülük ettik. Edindiğimiz tecrübelerimiz ile yeni sektörlerin gelişmesine ve mevcut sektörlerin güçlenmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Keywords

Ekonomi, bilişim, yazılım, eğitim, iletişim, mühendislik, hukuk