ISG6331Pro

ISG6331Pro Mobile Application

Category : Business
Yayınlanma Tarihi: 11/4/2016


Description

İSG6331, Detam Grup firmaları tarafından 1996 yılından bu yana uygulanan iş sağlığı ve güvenliği denetim ve yönetim birikimine paralel olarak, OHSAS 18001 kapsamına giren tüm bilgi alanlarının izlenmesi, raporlanması ve stratejik bir bakış açısıyla yönetilmesi için ihtiyaç duyulan “Bilgi Sistemleri Altyapısı”nı sunmaktadır. İSG6331 sayesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin birer parçası olan çok sayıda kayıt ve dokümanın oluşturulması ve saklanması büyük ölçüde kolaylaşmaktadır.

Keywords

isg6331, isg, iş güvenliği