FTR Egzersizleri

FTR Egzersizleri Mobile Application

Category : Health And Fitness
Yayınlanma Tarihi: 1/30/2020


Description

Modern tıpta birçok hastalıkta egzersiz tedavisi, tedavinin çok önemli bazen de olmazsa olmaz bir parçasıdır. Amerikan Spor Hekimliği Koleji ve Amerikan Tıp Birliği tarafından "Egzersiz ilaçtır" kampanyası ile egzersizin önemi ve teşvik edilmesi hedeflenmiştir. Yetişkinlerde egzersiz ve fiziksel aktivitenin sağlık yararları: * Kalp damar sistemi ve fiziksel fitness artışı *Daha sağlıklı vücut kütlesi ve kompozisyonu *Gelişmiş kemik sağlığı *Artmış fonksiyonel sağlık *İyileşmiş bilişsel fonksiyon *Mortalite oranında azalma *Koroner arter hastalığı riskinde azalma *Hipertansiyon riskinde azalma *İnme riskinde azalma *Metabolik sendrom riskinde azalma *Tip 2 diyabet riskinde azalma *Meme kanseri riskinde azalma *Kolon kanseri riskinde azalma *Depresyon riskinde azalma *Düşme riskinde azalma

Keywords

fizik tedavi, egzersiz, fiziksel tıp, rehabilitasyon, fıtık, kireçlenme