KOZALAK

KOZALAK Mobile Application

Category : Education
Yayınlanma Tarihi: 1/4/2021


Description

Kozalak Düşünce Platformu Felsefe, sosyoloji, ezoterik ve okült konularda bağımsız araştırmalar yapan yarı batıni bir kuruluştur. 2019 yılında, İstanbul da kurulmuştur. Çalışmalarımızın temeli: dört kapı, dört sütun dediğimiz şu ana prensipler üzerinde inşa edilip, yükselecektir : Akıl, Bilim, Felsefe ve Sevgi.. Kozalak Düşünce Platformu ; Evreni, Doğayı ve onun bir parçası olan insanın tekâmülünü dinler ve ideolojilerin dogmaları'ndan bağımsız olarak, hür bir akıl ile ele alır. Ancak insanlığın düşünsel evriminde geliştirdiği tüm ideolojilere ve dinlere saygılıdır. Amacımız hiç bir dini yada siyasi ideolojiyi yanlışlayıp, onun yerine kendimizi ikâme etmek, yaymak, rekabete girişmek ve benimsetmek değildir. Kozalak Düşünce Platformu'nun yüksek amaçları, sonu gelmez bu kısır tartışmaların çok uzağında ve üstündedir. Kuruluşumuz, özel seçilmiş ve kendimize has ezoterik yöntemlerle inisiye edilmiş 7 kişilik bir iç çember kadrosuyla çalışmalarını yürütmektedir. Batıni bir organizasyon olduğumuzdan dolayı, bazı çalışma ve bilgilerimiz haricilere kapalıdır. Ancak bu çalışma ve bilgilerin bir bölümü halka açıktır. Yeni çalışma dönemimizde bazı şartlarımızın yerine getirilmesi karşılığında, topluluğumuza yeni üyeler kabul edilecektir. Bu üyelere Kozalak Düşünce Platformu'nun felsefi ve ezoterik bilgileri belirli derecelerden geçme ve sınanma sonucunda verilecektir.

Keywords

felsefe, Ezoterizm, Okültizm, Sosyoloji, İnsan, Ekoloji, Maji, Paganizm