EasyFalak🌠

EasyFalak🌠 Mobile Application

Category : Education
Yayınlanma Tarihi: 5/3/2020


Description

Kami merupakan graduan daripada Universiti Sultan Zainal Abidin (uniSZA) , aplikasi Easy Falak ini adalah tugasan kursus yang diamanahkan oleh pensyarah kami iaitu Dr Roslan bin Umar kepada para pelajar yang mengambil subjek Pengurusan Falah di Malaysia kod kursus (SYD21902). Objektif utama bagi aplikasi ini adalah untuk memberi pendedahan dan membantu orang ramai sedikit sebanyak pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu Falak secara umum. Kelebihan dan manfaat yang dapat diperolehi dari aplikasi ini antaranya ialah,memudahkan pengguna mencari dan mengumpulkan maklumat yang berkaitan ilmu falak seperti buruj, sistem suria,bumi,fenomena gerhana dan berbagai lagi.Selain itu,aplikasi ini ialah sebagai satu medium pembelajaran interaktif yang menarik untuk masyarakat yang boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Diharapakan Easy Falak ini dapat memberikan manfaat kepada para penggunannya.

Keywords

easy falak, The best platform to develop world, Ilmu falak, falak