RuHali

RuHali Mobile Application

Category : Education
Yayınlanma Tarihi: 3/20/2020


Description

Oyun Terapisi Sosyal İçe Kapanıklık Güven Eksikliği Depresyon Ailede yaşanılan değişimlere adapte olamama Anne babadan ayrılırken aşırı tepki verme.(Ağlama, korku) Travma sonrası stres bozukluğu Telaş, üzüntü, korku, kızgınlık gibi duyguların normalin üstünde olması. Dikkat eksikliği Başkalarını ve kendini acıtacak davranışlarda bulunma Sebebi belirsiz baş ve karın ağrıları Stres Yönetimi Bireyin, fiziksel ve sosyal çevresiyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan fizyolojik, psikolojik ve davranışsal tepkilerdir. Panik Atak Çarpıntı, titreme, nefes alamama, göğüste sıkışma, baş dönmesi vb. bedensel duyumların olağan dışı yoğunlukta hissedildiği bireyin kontrolünü kaybettiği ya da ölüm korkusu ile karakterize olan süreçtir. Depresyon Bireyin hayattan zevk alamadığı içinden hiç bir şey yapmak istemediği hem vücudu hem de düşünceleri etkilediği ruh halidir. Sosyal Anksiyete Sosyal durumlara karşı yoğun endişe, sosyal durumlardan kaçınma, kalp çarpıntısı-titreme, terleme vb. durumların eşlik ettiği rahatsızlık halidir. Cinsel Sorunlar Kadın ve Erkeklerde ortaya çıkan çeşitli cinsel işlev bozukluklarının tedavi edilmesi için gerçekleştirilen psikoterapötik süreçtir. OKB İstenmeden gelen, belirgin kaygıya neden olan yineleyici ve sürekli düşünceler ve imgelerden oluşan, kişi tarafından bastırılmaya çalışılsa da yineleyici davranışlar ya da zihinsel eylemler olarak kendini göstermektedir.

Keywords

psikoloji sağlık danışma yardım destek çocuk yetişkin