Oğuzeli MTAL

Oğuzeli MTAL Mobile Application

Category : Education
Yayınlanma Tarihi: 4/22/2019


Description

Oğuzeli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Vizyonumuz:Öğrencilerimizi; Mevcut teknolojiyi en iyi kullanan ve yeni teknolojiler yaratabilecek düşünce yapısına sahip, sürekli ve değişen gelişime açık, alanında yüksek öğrenime yönelebilen, Ülke kültürüne ve değerlerine bağlı, insani değerlerle Atatürkçü düşünce yapısına sahip, demokratik, laik ve insan haklarına saygılı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu girişimci ve üretken bireyler yetiştirmek, hedefimizdir. Misyonumuz:Bunun için; Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, bütün öğrencilere orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara ve toplum sorunlarını tanıma, çözüm yollarını arama ve yurdun ekonomik , sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırmak, Öğrencilerimize ilgi ,istek ye yetenekleri doğrultusunda mesleki eğitim vermek, Öğrencilerimize, alanlarında yüksek öğrenime devam edebilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak, endüstri kuruluşlarına nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek, toplumsal kalkınma ve refahın gelişmesine katkıda bulunmak, bilimsel düşünme ve sorun çözme yeteneği gelişmiş nesiller yetiştirmek için ÇALIŞIRIZ...

Keywords

Oğuzeli MTAL, Omtal, Oğuzeli, Mesleki, Teknik, Anadolu, Lisesi