İncesu Cami Gençlik Derneği

İncesu Cami Gençlik Derneği Mobile Application

Category : Education
Yayınlanma Tarihi: 4/5/2019


Description

Dernek, millî , manevî , ahlaki değerler; aile yapısı, eğitim, gelenekler, örfler, ahlaki değerler ve bu gibi Türk toplumunun dokusunu oluşturan unsurların korunması, etkinleştirilmesi, geliştirilmesi; gerçek ve tüzel kişilerin bu konularda bilinçlendirilmesi ve organize edilmesi, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara her tür desteğin verilmesi ve böylece toplumun maddi ve manevi, sosyal ve kültürel olarak gelişmesi, daha ileri seviyeye ulaştırılması amacına yönelik faaliyette bulunur

Keywords

incesu, dernek, cami, din, islam, yardım, bağış, eğitim