POWER BRASS

POWER BRASS Mobile Application

Category : Education
Yayınlanma Tarihi: 10/30/2020


Description

Bakır çalgı öğrencilerinin temel çalma becerilerini geliştirebilecekleri bir uygulamadır. Çeşitli bakır çalgılara ait bilgilerin yanı sıra nefes ve üfleme tekniklerine dair alıştırmalar bulunmaktadır. Ayrıca müzik dünyasına ilişkin çeşitli linkler yer almaktadır. Böylece güncel haberlere ulaşılabilmektedir.

Keywords

Müzik, Enstruman, Nefesli Çalgı, Eğitim, Bakır Üflemeli Çalgı, Tuba, Trombon