Bilime Yön Veren Türkler

Bilime Yön Veren Türkler Mobile Application

Category : Education
Yayınlanma Tarihi: 5/21/2018


Description

Geçmişten günümüze gelişen Dünya’nın bilimsel gelişmeleri ve bilim insanlarının hangi konular ve çalışma alanlarının tanıtılmasının gerekliliği önem taşımaktadır. Bilimin gelişimini basitten karmaşığa doğru anlatmak, bilimsel gelişmelerin tarihini daha basit bir yöntem ile öğretmek günümüz biliminin gelişmesi için çok önemlidir. Öğrencilere bu bilimsel gelişimin ilerleyişini aktarmak, özellikle teknolojide sürekli olarak gelişen ve kendini yenileyen Dünya’nın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bilimsel yönde ilerleyen milletlerin ise Dünya’da daha fazla gelişmekte ve bununla orantılı olarak büyüme gösterdikleri görülmektedir. Bu yönüyle projemiz bilimsel gelişmelere yönlendiren bilim insanlarının hayatlarını öğrencilere kolay bir yöntem ile ulaştırmayı amaçlamıştır. Günümüz teknolojisinde öğrencilerin sıklıkla kullandıkları cep telefonları ve tabletlere ulaşımın çok kolay olduğunu göz önünde bulundurarak öğrencilere Türk ve İslam bilginlerinin çalışma alanlarını ve yaşamlarını, hazırladığımız aplikasyon sayesinde android tabanlı cihazlarda kullanılmasını sağlamak üzerine bir proje gerçekleştirmeye karar verdik. Genç nesillerin geçmişte yaşamış ya da hala yaşamlarını devam ettiren ve bilime yön veren Türk ve İslam Bilginleri’ ni tanıması projemiz ile mümkün olmaktadır. Böylece hedeflediğimiz geleceğe yön veren bilim insanlarını yetiştirmemiz mümkün olacaktır. Araştırmalarımız sonucunda cep telefonu ve tablet uygulamalarında Türk ve Müslüman Bilim insanlarına yönelik hayat hikayelerini sözlü, seslendirmeli, görüntülü bir şekilde anlatan detaylı bir çalışma yapılmadığını tespit ettik. Bizde kendimize öğrencilerin bu konuya daha iyi nasıl hakim olabileceklerini, Türk Bilim insanlarını tanıma sürecinde nasıl daha fazla yardımcı olunabileceğini araştırdık. Bu süreçte öğrenci, veli ve öğretmenlerin de görüşlerini alarak “Türk ve Müslüman Bilim İnsanlarını nasıl daha iyi tanıtır ve anlarız?” sorusuna cevap aramak için yaptığımız araştırma ve sonrasında değerlendirme sürecinde Bilim İnsanları mızı tanımanın en doğru yolunun yine bilimin kendisinde olduğu sonucuna vardık.

Keywords

Bilim Türk