SHMArtiPamor

SHMArtiPamor Mobile Application

Category : Education
Yayınlanma Tarihi: 9/25/2023


Description

Ky aplikacion është jo-profitabil dhe shërben për nevoja të informimit brenda komunitetit të shkollës. Gjeneron të dhëna individuale dhe pasqyron të arriturat e nxënësve në lëndët përkatëse dhe i mundeson prindërve qasje më të shpejtë në rezultatin dhe sukseset e fëmijëve të tyre.

Keywords

!@#$%^&*()_+}{":?>