Yandex.Metrica
Kültür Çetelesi

Kültür Çetelesi Mobile Application

Category : Education
Yayınlanma Tarihi: 29.06.2017


Description

Varlığı kadim zamanlara dayanan Türk Milleti, tarihî süreç içerisinde farklı coğrafyalara dağılmış, Tanrı dağlarında filizlenen Türk kültürü ırak yerlerde boy atmıştır. Tarihin ayrı düşürdüğü ,bir ananın evlatları, aynı ağacın dalları olan bozkırın asil çocukları Türkler, gittikleri her yerde bağımsızlığın timsali, ülkünün ve inancın vücut bulmuş hâli olmuşlardır. Bu köklü milletin, dağlara, ovalara, denizlere,kıtalara sığmayan kültürünü, varlığını anlatma isteği 'Kültür Çetelesi'nde ifadesini bulacaktır. Kültür Çetelesi, bir avuç inanmış yüreğin ve idealist beynin, halde; Adriyatik'ten Çin Seddi'ne diliyle, tarihiyle, edebiyatıyla, kültürüyle, devletleriyle var olan Türk Milletini başta Anadolu Türklüğü olmak üzere tüm dünya Türklüğüne her yönüyle gösterme, anlatma amacıyla kurulmuştur. Kazakistan'da gülen bir 'bala'nın kahkasına Gagavuzya'da bir 'Gök-Oğuz'un eşlik edeceği, Kırgızistan'da okunan bir 'Aksakal' duasına Kırım'da amin seslerinin yükseleceği, Türkmenistan'da çalınan bir 'dutar'a, Hakasya'da ritim tutulacağı günlere hizmet bizim aslî görevimiz ve bu günlere ulaşmak aslî hedefimizdir.

Keywords

Türk dünyası, Turan, Türk Tarihi, Türk Kultürü, Türkçe, Türk