ZFR_COKGEN

ZFR_COKGEN Mobile Application

Category : Education
Yayınlanma Tarihi: 4/18/2017


Description

Uygulama 7.Sınıf Matematik dersi Çokgenler konusunu kapsamaktadır. Bu kapsam doğrultusunda mobil uygulamada video izleme, hap bilgi, ders kitabı, örnekler, kartlar öğretmene soru sorma gibi birçok içerik bulunmaktadır. Bu çalışmanın çıkış noktası, matematik öğretiminde öğrencilerin akademik başarılarının düşüklüğü, derse olan olumsuz tutumu ile motivasyon düşüklüğü ve matematik dersinin zorluğu nedeniyle değişik öğretim yöntemleri geliştirmektir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eğitim teknolojileri alanında yeni gelişmeler olmuştur. Bu gelişmeler öğretim alanında da yeni öğretim modelleri ortaya çıkarmıştır. Literatüre farklı adlarla giren Flipped Clasroom (Ters-Yüz, Evde Ders Okulda Ödev) yeni eğitim modelinin en önemli özelliği; öğrencilerin pasif pozisyonda dersi dinlediği geleneksel ortamdan uzaklaşarak, aktif öğrenci pozisyonuna geçmesi sağlamasıdır. Öğrencilerde problem çözme becerisi ile işbirlikçi öğrenme becerisini önemli ölçüde geliştirdiği yapılan alan yazılarında görülmektedir.

Keywords

Mobil, Çokgenler, Ters-Yüz