FALAK CHAT

FALAK CHAT Mobile Application

Category : Education
Yayınlanma Tarihi: 6/12/2021


Description

ABSTRAK Ilmu falak ini adalah cabang ilmu yang membantu kita mengenal dan mendekatkan diri dengan Ilahi melalui cara mendalami ilmu ini di samping melihat kejadian- kejadian alam yang menarik untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan sebagai hamba Allah. KELEBIHAN Aplikasi ini memudahkan pengguna untuk mengajukan pelbagai soalan yang mengelirukan berkaitan falak tanpa had kepada semua pengguna. OBJEKTIF Menyelesaikan isu dan persoalan berkaitan falak yang bermain di fikiran masyarakat pada masa kini METODOLOGI - mengumpul maklumat dari sumber yang berautoriti.

Keywords

Falak chat, Waktu solat, Quiz, Kiblat