KIRIKÇI SOĞUTMA

KIRIKÇI SOĞUTMA Mobile Application

Category : Business
Yayınlanma Tarihi: 10/3/2016


Description

- Yöreye ve hedef kitleye mekanla ilgili olarak ikna edici, saygı uyandıran ve geleceği olan bir vizyon sunulmalıdır. Yörede sonuçlarından yararlananların refahı gerçek anlamda yükselmesine yönelik olmalıdır. Yer ve mekan tanıtımı kişleri ve kurumları yöresinde, dışında ve dünyada birbirine yaklaştıran bir karaktere sahiptir. İyi bir strateji oluşturulması halinde özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında birlik ve bütünlük sağlanırken toplumda da rol alma ve katılım artar çevre ve dünya ile de güçlü ve olumlu bağlar kurulur.

Keywords

Vestel