Kitap Rehberi

Kitap Rehberi Mobile Application

Category : Books
Yayınlanma Tarihi: 8/27/2018


Description

İnsanlar yapı, mizaç, istek ve ihtiyaçlar bakımından birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar hayatın birçok alanında kendini gösterir. Bu alanlardan biri de ihtiyaçlarına cevap bulmak ve kendini geliştirmek bakımından kitaplardır. Yazı ve baskı tekniklerinin gelişmesiyle birlikte kitapların sayıları milyonları aşmıştır. Büyük boyutlara ulaşan ve alansal derinlikleri gittikçe artan kitapların tamamını okumanın mümkünatı yoktur. Bunu yapmaya çalışmak tıpkı dünyadaki yiyeceklerin tamamını tüketmeye benzemektedir. Bu sebeple kitaplar insanların ihtiyaç ve gelişimlerine uygun olacak şekilde seçilerek okunmalıdır. İşte bu noktada "Kitap Rehberi" uzmanlar tarafından hazırlanmış ve derecelendirilmiş listeler aracılığıyla insanların kitap seçimlerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Keywords

kitap, kitap listesi, kitap rehberi, tarih, edebiyat, felsefe, biyografi, din